Start Fase West: De Stevenskerk wordt gerestaureerd, verduurzaamd en toegankelijker

maandag 28 maart 2022

In de week van 28 maart start Fase West van het meerjarige Masterplan van de Stevenskerk. 

Start Fase West: De Stevenskerk wordt gerestaureerd, verduurzaamd en toegankelijker

Vorig voorjaar gaf Stichting Stevenskerk Van Hoogevest Architecten de opdracht voor een verdere uitwerking van de tweede fase van het Masterplan, `Fase West’ geheten. Het betreft de restauratie en herinrichting van de Noorder-en Zuiderkapel (inclusief nieuwe vloerverwarming en duurzame verlichting), de restauratie van de orgelhal, het vervangen van de oude cv-ketels door duurzame hr-ketels, een nieuwe publiekspresentatie en een make-over van de entree met een nieuwe ontvangstbalie en een museumwinkel. Met deze projecten wil de stichting, de Stevenskerk aanpassen aan de nieuwe behoeften en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Deze week starten de voorbereidingen voor de renovatie. 

Glaswanden van 13 meter hoog 

Het meest ingrijpende en bijzondere onderdeel van Fase West is de vervanging van de naoorlogse houten scheidingswanden van de beide kapellen door glaswanden van 13 meter hoog. Daarmee wordt de oorspronkelijke ruimtewerking en lichtinval van dit westelijke deel van de kerk hersteld. In beide kapellen komen nieuwe vloeren, gemaakt van hergebruikt hout van de wanden. Akoestische panelen op de wanden zorgen voor een goede geluidsoverdracht.  

aanzicht nieuwe situatie Zuider- en Noorderkapel

schetsbeeld Zuiderkapel

Toegankelijke publiekspresentatie  

Een ander project van het masterplan is een nieuwe publiekspresentatie die ontworpen is voor een breed publiek. Onder leiding van bureau Ars Longa uit Amsterdam, werken vrijwilligers en de stichting de komende maanden aan verschillende verhaallijnen die samen 'Het Verhaal van Kerk en Stad’ presenteren. Van verschillende culturele instellingen in de stad, waaronder Museum Het Valkhof en het Regionaal Archief worden tijdelijke bruiklenen ter beschikking gesteld voor een bijzondere jubileumexpositie. Verwachte oplevering van de presentatie is januari 2023. 

Financiering  

In juni 2018 werd aan de Stichting Stevenskerk € 5,5 miljoen toegekend door het ministerie van OCW voor projecten op het gebied van restauratie, verduurzaming en toegankelijkheid. De kosten van Fase West bedragen ca. € 2,9 miljoen. Het meerjarig masterplan valt onder de subsidieregeling Iconische Rijksmonumenten en daarmee is 70% van de kosten gedekt, op enkele onderdelen na. De gemeente Nijmegen heeft inmiddels ruim € 300.000,- toegekend. In februari van dit jaar werd de stichting door de VriendenLoterij verrast met een bijdrage van ten behoeve van de publiekspresentatie.  

Jubileumjaar

De start van Fase West valt midden in het jubileumjaar van de Stevenskerk. In 2022 vieren we immers het 750-jarig bestaan van de kerk. Als gevolg van de bouwactiviteiten start het jubileumjaar op 7 september 2022 en eindigt op 7 september 2023. Meer informatie over de jubileumactiviteiten volgt.

Google Reviews logo