Nieuw logo en een nieuwe website voor de Stevenskerk

maandag 30 augustus 2021

De afgelopen maanden zijn we, samen met Vormkracht10 en Edo Nauta van Deel2 Ontwerpers, bezig geweest met ons nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en onze nieuwe website. Het resultaat daarvan zie je hier.

Nieuw logo en een nieuwe website voor de Stevenskerk

Het verhaal achter het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl

In 2022 wordt de Stevenskerk 750 jaar. Alleen dat al was een aanleiding voor een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Daar kwam bij dat onze vorige website dringend aan vervanging toe was. Net zoals de kerk vol zit met verhalen zit er ook een verhaal achter het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. 

Nieuwe logo Stevenskerk 2021
Toepassingen nieuwe huisstijl Stevenskerk 2021

Vormtaal

De vormen in de gekleurde omranding zijn afgeleid van de vormen die in de Marc Mulders-ramen te zien zijn. De omranding is niet geometrisch en symboliseert de reuring. Je kunt de totale vorm ook zien als een vrije vertaling van de skyline van de stad.

Kleurgebruik

Ook de kleuren zijn gebaseerd op het glas-in-lood van de Marc Mulders-ramen. Ze staan symbool voor de kleurrijkheid van de stad en haar inwoners die allemaal welkom zijn in de kerk.

De cirkel met de witte ruimte

De witte ruimte in het midden van de cirkel staat letterlijk voor de witte, ingetogen ruimte die de kerk is. En figuurlijk voor de ruimte die ze gebruikers biedt om deze zelf in te vullen. Bovendien is de cirkel is het hart van de 'bloem' zoals de kerk het hart van de stad is.

Speelsheid en lef

Het logo is bewust speels en niet symmetrisch net zomin als de kerk dat zelf is. Die speelsheid getuigt het van het lef dat de kerk heeft en van het feit dat er zich van alles in de kerk afspeelt. 

Gelaagdheid

De kerk is een gelaagd gebouw dat vol zit met verhalen, die gedachtengang vind je terug in dit ontwerp dat bestaat uit verschillende kleurlagen. 

Pay-off

Als payoff kozen we voor ‘hart van de stad’ omdat we dat al 750 jaar letterlijk en figuurlijk zijn. En daar zijn we trots op.

Google Reviews logo