Zondagsviering

Wanneer:
zondag 01 oktober 2023 van 10:00 tot 11:15
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Zondagsviering

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen van Schrift en Tafel, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.Wij willen in de praktijk gestalte proberen te geven aan Jezus’ woorden “opdat zij allen één zijn”. Hierbij ervaren we verschillen tussen kerken als verrijkend binnen de traditie van de ene “algemene christelijke kerk” die we belijden. We vinden het fijn om een levende, en levendige, band te onderhouden met de kerken en gemeenschappen waarmee we het geloof delen.

Voorganger: Ds Paul Oosterhoff

Meer informatie?

Kijk op Stadskerk Nijmegen – thuis in de Stevenskerk
Google Reviews logo