Viering

Wanneer:
zondag 11 augustus 2024 van 10:00 tot 11:15
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Viering

Deze zondag gaat Trees Versteegen voor.
Organist Derk Jansen en voorzanger Ike de Jong ondersteunen de viering.

Marcus 7:24-30
De lezing gaat over een allochtone vrouw met een zieke dochter. Jezus reageert eerst wat korzelig. Dat roep de vraag op hoe ik zelf zou reageren wanneer ik geconfronteerd werd met een wanhopig persoon die uit een ander milieu komt dan het mijne?

Trees Versteegen

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.

Meer informatie?

Kijk op Stadskerk Nijmegen – thuis in de Stevenskerk
Google Reviews logo