Symposium
Betekenis van het kerkgebouw

Wanneer:
donderdag 12 oktober 2023 van 10:00 tot 15:30
Thema:
lezing
Symposium
Betekenis van het kerkgebouw

Liturgie - De dynamische betekenis van het kerkgebouw
Veel christelijke gemeenschappen in Nederland en West-Europa worstelen met het behoud, de financiering en de (her)bestemming van hun kerkgebouw. Op dit symposium staat de fundamentele vraag centraal naar de betekenis van het kerkgebouw, vanuit haar oorspronkelijke bestemming. Kerkgebouwen zijn immers altijd gebouwd in functie van de liturgie, dat is hun primaire bestaansreden. Daarnaast hebben ze door historische ontwikkelingen in onze huidige samenleving ook heel wat andere betekenissen en functies gekregen.
Aanknopend bij de oorspronkelijk functie van het gebouw, de liturgie, wil dit symposium op zoek gaan naar de meervoudige betekenis en functies van het kerkgebouw en hoe deze zich verhouden tot de primaire, liturgische functie van het gebouw. Welke betekenissen heeft het kerkgebouw vandaag in een laatmoderne samenleving? Hoe kunnen liturgie, ruimte en meervoudige betekenis en gebruik elkaar versterken in deze tijd? Welke nevenfuncties zijn er mogelijk? Hoe verhouden deze zich inhoudelijk en ruimtelijk tot de liturgie?
Iedereen die zich op lokaal of bovenlokaal niveau bekommert om de vraag van de kerkgebouwen is dan ook van harte welkom!

Het symposium wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring in samenwerking met Luce, Tilburg University.

Kosten: (inclusief koffie/thee, lunch en borrel) € 40,- voor belangstellenden; € 20,- voor leden van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring; € 10,- voor studenten.

Programma:

10.00 u  Inloop met koffie en thee 
10.30 u  Opening en welkom
Over de mystagogiek van het kerkgebouw Inleiding door prof. dr. Bert Daelemans s.j. (ingenieur-architect, musicus en hoogleraar theologie aan de Universidad Pontificia Comillas in Madrid)
11.15 u  Vragen en gedachtewisseling 
11.30 u Pauze met koffie  
11.45 u Over liturgie en ruimte
Inleiding door dr. Sam Goyvaerts (universitair docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology) en ds. Hans Uytenbogaardt (emeritus-predikant, oud-secretaris Eredienst en oud-lid van de Bouw- en Restauratiecommissie van de Protestantse Kerk in Nederland)
12.30 u  Vragen en gedachtewisseling 
12.45 u Middaggebed  
13.00 u  Lunch
13.45 u Drie concrete casussen
* Stevenskerk Nijmegen (presentatie Theo Andriessen, directeur Stevenskerk)
* St. Martenskerk Sint-Truiden (Limburg, België; presentatie Regis Verplaetse, architect)
* Oranjekerk Amsterdam (presentatie ds. Joke van der Velden, emeritus-predikant Oranjekerk)
14.45 u Gesprek en gedachtewisseling naar aanleiding van de casussen 
15.30 u  Afsluiting en borrel 

Wil je erbij zijn?

Klik hieronder
Google Reviews logo