Lauden

Wanneer:
zondag 01 september 2024 van 10:00 tot 11:15
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Lauden

Op deze zondag houden we een gebedsviering.
Deze viering is geënt op de Lauden zoals die in kloosters gebruikelijk zijn.
We zitten tegenover elkaar, zingen en bidden en luisteren naar een lezing.
De lector is Lucia de Boer en Henk Gols is de voorzanger.

Marcus 8:22-26
Het is me wat met al die wonderen. Dit keer een blinde man. Jezus neemt hem apart en geneest hem tot hij haarscherp ziet, maar hij mag er niet meteen over praten.
Jezus lijkt ons te waarschuwen voor als we zijn boodschap scherp beginnen te zien. Kunnen we de consequenties wel aan en wat zullen anderen er wel niet van denken?

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder!
Google Reviews logo