Lauden

Wanneer:
zondag 04 augustus 2024 van 10:00 tot 11:15
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Lauden

Op deze zondag houden we een gebedsviering. Deze viering is ge├źnt op de Lauden zoals die in kloosters gebruikelijk zijn. We zitten tegenover elkaar, zingen en bidden en luisteren naar een lezing.
De lector is Lex Hustinx

Marcus 7:1-23

Dit is waar Jezus kritiek op heeft: jullie denken dat je goed bezig bent als je tradities in ere houdt, vaak enkel om uiterlijkheden, zonder je af te vragen waar het eigenlijk om gaat. Een kritiek die midden in de actualiteit staat.
Jezus grijp daarbij terug naar de Joodse wijsheid zoals verwoord door Jesaja op: Jesaja verwijt het volk enkel met de lippen hun geloof te belijden, ver van de werkelijke boodschap waar het om draait.

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder!
Google Reviews logo