Lauden

Wanneer:
zondag 18 augustus 2024 van 10:00 tot 11:15
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Lauden

Op deze zondag houden we een gebedsviering. Deze viering is geënt op de Lauden zoals die in kloosters gebruikelijk zijn. We zitten tegenover elkaar, zingen en bidden en luisteren naar een lezing.
De lector is Diny Schotanus en Thea Endedijk is de voorzanger.

Marcus 7:31-37
Dit keer gaat het om een doofstomme man waarbij Jezus de bekende uitdrukking “Effata” gebruikt. Weer zo’n wonderlijk verhaal.
Buiten zichzelf van verbazing roepen de omstanders: “Alles wat Hij doet is goed.”

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.

Meer informatie?

Wij helpen je graag verder!
Google Reviews logo