Kerstnachtdienst

Wanneer:
zondag 24 december 2023 van 22:30 tot 23:46
Thema:
kerkdienst
Entree:
Vrij (uitgangscollecte)
Kerstnachtdienst

Op zondag 24 december vindt de Kerstnachtviering plaats in de Stevenskerk, die op Kerstavond tot op de laatste stoel gevuld is. Het verhaal over de geboorte van Christus en wat die geboorte ons in de gebroken werkelijkheid van vandaag te zeggen heeft, staat centraal in woord en muziek. Voorgangers zijn ds. Wouter Slob en ds. Wilma Hartogsveld. Jetty Podt bespeelt het orgel en Capella Cumerana, deze keer o.l.v. Jelle Hoksbergen, zingt. Het Nijmeegs KoperKonsort speelt samen met enkele houtblazers, strijkers en een harpist. Naast bekende Kerstliederen die met een volle kerk prachtig gezongen worden, zal er muziek uit de Engelse koortraditie klinken. Liederen als Eer zij God in onze dagen, Hoor de eng’len zingen d’eer, naast What sweeter Music van John Rutter en In the bleak midwinter van Darke, worden afgewisseld met voor de Kerstnacht traditionele lezingen. Wees welkom in deze Kerstnacht, en ervaar in de donkerste tijd van het jaar iets van het licht waarop wij hopen.

De Stadskerk Nijmegen van het Oecumenisch Citypastoraat is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk, al 750 jaar het hart van Nijmegen. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen van Schrift en Tafel, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.
Wij willen in de praktijk gestalte proberen te geven aan Jezus’ woorden “opdat zij allen één zijn”. Hierbij ervaren we verschillen tussen kerken als verrijkend binnen de traditie van de ene “algemene christelijke kerk” die we belijden. We vinden het fijn om een levende, en levendige, band te onderhouden met de kerken en gemeenschappen waarmee we het geloof delen.

Voorganger: ds. Wilma Hartogsveld en ds. Wouter Slob

Meer informatie?

Kijk op Stadskerk Nijmegen – thuis in de Stevenskerk
Google Reviews logo