Stichting Stevenskerk

Stichting Stevenskerk - Veelvuldig en veelzijdig gebruik van de Stevenskerk

Het doel van de Stichting Stevenskerk is de Stevenskerk in Nijmegen als rijksmonument en kostbaar religieus erfgoed in stand te houden voor de Nijmeegse samenleving.

Het beleid van de stichting richt zich - naast het behoud van het monument en haar kerkelijke functie - op een veelvuldig en veelzijdig gebruik van het gebouw: als podium voor concerten, zang, toneel, dans etc., als ruimte voor exposities, recepties, lezingen,diners e.d. en als vrij toegankelijk te bezoeken cultuur-historisch monument.

De Stichting, bestaande uit het bestuur, is de eigenaar van de Stevenskerk. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk
Paul Kindt, voorzitter
Fred van Efferen, penningmeester
Derk-Jan Deunk, bestuurslid
Jacqueline Fackeldey, bestuurslid
John Hendriks, bestuurslid
Henk Postema, bestuurslid
Clara Sander, bestuurslid
Quintus Stokvis, bestuurslid

De Stevenskerk is een culturele ANBI.