Stichting Stevenskerk - Veelvuldig en veelzijdig gebruik van de Stevenskerk

Het doel van de Stichting Stevenskerk is de Stevenskerk in Nijmegen als rijksmonument en kostbaar religieus erfgoed in stand te houden voor de Nijmeegse samenleving.

Het beleid van de stichting richt zich - naast het behoud van het monument en haar kerkelijke functie - op een veelvuldig en veelzijdig gebruik van het gebouw: als podium voor concerten, zang, toneel, dans etc., als ruimte voor exposities, recepties, lezingen, diners e.d. en als vrij toegankelijk te bezoeken cultuur-historisch monument.

Visiedocument 2019-2027

Het Visiedocument Stevenskerk 2019-2027 beschrijft onze visie op de rol van de Stevenskerk als monument in het hart van Nijmegen. De toekomst van dit monument hangt sterk af van een zo goed mogelijk gebruik van het gebouw en is niet los te zien van de toekomst van de gehele historische binnenstad. 

Vanuit deze visie willen we de Stevenskerk de komende jaren restaureren, verduurzamen en beter toegankelijk maken. Met als eindresultaat in 2027: een toekomstbestendig gebouw met een eigentijdse nieuwe bestemming en met een op samenwerking gericht beheer. 

Download het Visiedocument van de Stevenskerk (pdf, 4 Mb)

Stichting Stevenskerk

De Stichting, bestaande uit het bestuur, is de eigenaar van de Stevenskerk. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk
  • Paul Kindt, voorzitter
  • Fred van Efferen, penningmeester
  • Derk-Jan Deunk, bestuurslid
  • Jacqueline Fackeldey, bestuurslid
  • John Hendriks, bestuurslid
  • Henk Postema, bestuurslid
  • Clara Sander, bestuurslid
  • Quintus Stokvis, bestuurslidDe Stevenskerk is een culturele ANBI.

Als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden van het afgelopen jaar is Stichting Stevenskerk Nijmegen niet in staat het Jaarverslag 2020 vóór 1 juli te publiceren. Met name de verwerking van de voorwaarden van de NOW-regeling neemt nog enige tijd in beslag. De jaarcijfers zijn in ieder geval vóór 1 november 2021 beschikbaar.