Vacature: Penningmeester Stevenskerk

maandag 14 november 2022

Per 1 januari 2023 komt er in het bestuur van de Stichting Stevenskerk de functie van penningmeester vrij.

Vacature: Penningmeester Stevenskerk

De Stevenskerk is gelegen in het hart van het historische centrum van Nijmegen. Jaarlijks bezoeken meer dan 165.000 mensen dit bijzondere monument. Sinds 1983 wordt de kerk beheerd door het (onbezoldigde) bestuur van Stichting Stevenskerk, met ondersteuning van meer dan 90 vrijwilligers en een kleine betaalde staf. Door middel van verhuuropbrengsten, donaties en met minimale structurele subsidie worden het onderhoud en de exploitatie van de kerk bekostigd.

In 2018 ontving de stichting € 5,5 miljoen van het Ministerie van OCW voor het hoognodige herstel van dit Nijmeegse icoon. Een fors bedrag, waarmee het bestuur een aantal majeure verbeteringen aan het gebouw kan realiseren, waaronder restauratie van daken en vensters en duurzame klimaatbeheersing, maar ook ruimere openstelling en originele programmering. De komende jaren zet de stichting alles op alles om de vereiste aanvullende middelen te vinden.

Vacature penningmeester

Per 1 januari 2023 komt er in het bestuur van de Stichting Stevenskerk de functie van penningmeester vrij.

Verantwoordelijkheden functie

 • De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid van de stichting
 • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid en draagt zorg voor de financiële verantwoording van de stichting
 • De penningmeester is het 'financiële geweten' van het bestuur

Hoofdtaken

 • In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de stichting
 • Bijwonen bestuursvergaderingen en ceremoniële/relatiebijeenkomsten
 • Namens het bestuur aanspreekpunt voor:
  - Investeringsbegroting, financiële administratie en managementrappor
  - Financiën rond de exploitatie (begroting en realisatie)
 • Namens het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het financiële beleid.
 • Begeleiden van het opstellen van:
  - (Meerjaren)begroting voor exploitatie en investeringen
  - Overzichten, vermogensrapportage (per kwartaal),
  - Risicoanalyse
  - Jaarrekening

Vaardigheden

 • Kennis en (bestuurlijke) ervaring met de taken zoals hierboven omschreven
 • Een uitdaging zien om onze organisatie verder te professionaliseren
 • Kunnen denken op hoofdlijnen
 • Besluitvaardig, prioriteiten stellen
 • Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken
 • Aantoonbaar en ruime kennis en (bestuurlijke en management-) ervaring op en inzicht in financiën, begrotingen, jaarrekeningen en financiële processen
 • Goede contactuele en communicatieve eigenschappen
 • Beschikt over relevant netwerk
 • Motivatie, lange termijnvisie, betrouwbaarheid, inzicht, kunnen delegeren en informeren

Tijdsbesteding

De reguliere tijdsbesteding is:
- 11 reguliere en 6 korte bestuursvergaderingen per jaar
- 1 x maand overleg met de directeur
- 1 tot 2 maal per jaar een relatiebijeenkomst
- 2 x per jaar overleg met accountant

Specifieke punten die van invloed zijn op de “functie-eisen” aan een penningmeester voor de Stichting Stevenskerk Nijmegen zijn:
- De Stichting ontvangt op dit moment - nog - geen exploitatiesubsidie; hierdoor krijgt het financieel beheer van de Stichting een extra lading
- Doordat in 2018 door het Ministerie van OCW voor de Stichting een grote subsidie is gereserveerd, vraagt het bewaken van de investeringen binnen de subsidieregels een grote ervaring en doortastend optreden
- Bestuurlijke ervaring met vergelijkbare organisaties is een pre

Wat bieden wij de nieuwe penningmeester

- Een enthousiast en hecht samenwerkend bestuur dat werkt vanuit een transparante en open stijl
- Mogelijkheid tot het bijdragen aan belangrijke verbeteringen aan dit icoon van Nijmegen
- Een redelijke onkostenvergoeding
- Uitnodigingen voor de vele speciale evenementen in de Stevenskerk

Governance Code Cultuur

Het bestuur van Stichting Stevenskerk Nijmegen werkt volgens de Governance Code Cultuur. De zittingstermijn is vier jaar met mogelijkheid tot verlenging van één termijn.

Reageren

Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag vóór 1 januari 2023 aanstaande. U kunt deze richten aan de inkomend voorzitter mevrouw Clara Sander, c.sander@stevenskerk.nl

Google Reviews logo