Orgelexcursie Nijmeegse Orgelkring naar Hanzestad Elburg

maandag 08 augustus 2022

Op vrijdag 26 augustus organiseert de Nijmeegse Orgelkring een orgelexcursie naar het Quellhorst-orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk en brengen een bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum in het Stadskasteel. De Nijmeegse organisten Berry van Berkum en Joost Langeveld demonstreren de orgels. Ook belangstellenden buiten de regio kunnen deelnemen aan deze excursie.

Orgelexcursie Nijmeegse Orgelkring naar Hanzestad Elburg

Het oude Hanzestadje Elburg, herbergt een ongekende rijkdom aan historisch waardevolle gebouwen. Het grootste daarvan – de Grote of St. Nicolaaskerk – bezoeken we ’s ochtends. In de kerk bevindt zich een imposant orgel met een rijk gedecoreerd front, in 1825 gebouwd door Georg Heinrich Quellhorst. Het is in nagenoeg originele staat en geeft een boeiend beeld van de orgelbouw in de eerste helft van de negentiende eeuw. Daarnaast beschikt de kerk over een koororgel dat in 1974 door de fa. Hendriksen en Reitsma vervaardigd is, waarbij gebruik gemaakt is van eeuwenoud pijpmateriaal.

Na de lunch betreden we het oudste historische bouwwerk van Elburg, het stadskasteel dat in de jaren 1392-1396 voor de hertog van Gelre opgebouwd is en dat thans het nationaal orgelmuseum herbergt. Dit bijzondere museum is geheel gewijd aan de ontwikkeling van het Nederlandse pijporgel en zijn muziek, van de middeleeuwen tot op heden. Het omvat o.a. een unieke collectie huisorgels waarvan er een aantal tijdens de rondleiding kort bespeeld zullen worden. Het bezoek wordt besloten met een illustratief concert op het Leeflang-orgel in de concertzaal van het museum.

Vertrek uit Nijmegen is 9.00 uur en terugkeer staat gepland op 17.30 uur. De kosten bedragen € 75 p.p. Daarvoor krijgt u vervoer per touringcar, koffie met gebak, een verzorgde lunch, documentatie, deskundige begeleiding, demonstratie en bespeling van de orgels, alsook een rondleiding door het museum. Voor mensen die van elders komen, kunnen aparte afspraken worden gemaakt. U kunt zich voor deze dagexcursie aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar: marcel.grol@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op de rekening van de orgelkring:

NL53 RABO 0127 959 270 t.n.v. penningmeester Nijmeegse Orgelkring o.v.v. dagexcursie 2022. Vermeldt u bij de betaling duidelijk uw naam en adres i.v.m. de bevestiging en de informatie die wij u in de tweede helft van augustus nog zullen toesturen.

Google Reviews logo