Vrede van Nijmegen 

De Vrede van Nijmegen Penning wordt tweejaarlijks in de Stevenskerk uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa.
De Penning van 2016 wordt toegekend aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof krijgt de penning voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van Europa en de bescherming van de rechten van de mens. De penning wordt in het najaar van 2016 uitgereikt in de Stevenskerk in Nijmegen waarna Guido Raimondi, president van het Hof, de Vrede van Nijmegenlezing zal uitspreken. ‘Het is voor het Hof een grote eer om deze prijs in ontvangst te nemen en een teken van erkenning voor onze bijdrage aan vrede en tolerantie op ons continent.’
De penning is eerder uitgereikt aan Jacques Delors (2010), Umberto Eco (2012) en Neelie Kroes (2014). 
De Vrede van Nijmegen was één van de eerste vormen van Europese samenwerking. Onder meer Spanje, Frankrijk, Zweden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk sloten in 1678-1679 vredesverdragen om verschillende oorlogen op het Europese continent te beëindigen. Dit bracht vele diplomaten met hun gevolg naar Nijmegen. De Stevenskerk kreeg vanwege het hoge bezoek een opknapbeurt. 
Een aantal kerkbanken werd ruimer gemaakt zodat ook de diplomatenvrouwen er met hun wijde rokken konden plaatsnemen. Enkele verschoten gordijnen en kleden werden vervangen door gordijnen van fluweel en zijde. De Heerenbank werd in 1676 voorzien van een luifel: de diplomaten zagen zich graag beschermd tegen de uitwerpselen van vogels die door de kerk vlogen. 
 

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opknapbeurt Stevenskerk voor Vrede van Nijmegen
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis locaties die een rol speelden bij Vrede van Nijmegen

 

 Foto: Koos Willemse