Keizer Karelstad

In de achtste eeuw werd Numaga, zoals Nijmegen toen heette, de meest noordelijk gelegen verblijfplaats van Karel de Grote. De klok van de Stevenskerk die in een ver verleden ‘s avonds van half negen tot negen uur werd geluid, noemde de Nijmegenaren ‘Keizer Karels klok’. Het verhaal gaat dat Karel de Grote eens in het Reichswald verdwaald zou zijn. De inwoners van Nijmegen luidden de klok om hem de weg naar zijn kasteel op het Valkhof te wijzen. Ter herinnering hieraan zou men iedere avond de klok zijn blijven luiden. Waarschijnlijker is dat het luiden van de avondklok de bewoners van de stad erop attent maakte dat om negen uur de poorten werden gesloten, er zijn wel geen poorten meer maar de klok wordt nog steeds iedere avond van 20.50 tot 21.00 uur geluid Karel de Grote stierf op 28 januari 814 in Aken.