De kerkgeschiedenis in vogelvlucht

Omstreeks het midden van de 13e eeuw begon de bouw van de Stevenskerk. De Stevenskerk verrees op de toen nog vrijwel onbebouwde HundisburgSindsdien is de kerk dé skylinebepaler van de stad. 

In 1273 werd de kerk gewijd door Albertus Magnus (Albertus de Grote) de wijbisschop van Keulen, van wie nog een reliek aanwezig is in de Grafkapel. Van deze romaans-gotische kerk resteren de onderbouw van de toren en de meest westelijke traveeën van het schip. 

Grootscheepse nieuwbouw vond plaats in de loop van de 15e eeuw, onder meer het koor en de straalkapellen. In de 16e eeuw bouwde men aan het dwarsschip en een klein deel van het schip. Na circa 1560 stokte de bouw, waardoor de kerk onvoltooid bleef. De toren kreeg in de 15e eeuw een nieuwe klokkenverdieping. 

De Stevenskerk in de oorlogstijd

Bij het bombardement op 22 februari 1944 stortte de toren voor een belangrijk deel in. Daarbij werd het zuidwestelijke deel van de kerk zwaar beschadigd. De kerk liep ook grote schade op in de periode dat Nijmegen frontstad was. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de kerk grondig gerestaureerd en werd in 1969 feestelijk heropend in bijzijn van Z.K.H. Prins Claus. 

De inventaris van de kerk - te weten kansel, grafmonument voor Catharina van Bourbon, doophek, herenbanken, kaarsenkronen, orgels en een aantal fresco's - stamt uit de 16e, 17e en 18e eeuw. 


De restauratie van 2015

In 2012 werd de noodklok voor de Stevenskerk geluid, omdat er stukken natuursteen van de kerk dreigden af te vallen. Voor de restauratie hebben de Stichting Stevenskerk (eigenaar van kerk) en de Gemeente Nijmegen (eigenaar van de toren) de handen ineen geslagen. Op basis van een bouwkundig en bouwhistorisch onderzoek voor kerk en toren werd een restauratieplan opgesteld. 

Bij de restauratie is het natuursteen vervangen die toegepast is bij de naoorlogse restauratie. Binnenin de kerk worden de fresco’s (muurschilderingen) de Heerenbank, de koperen grafplaten en het grafmonument van Catharina van Bourbon gerestaureerd. De totale restauratie is in november 2015 succesvol afgesloten.

Kijk ook eens op:

Regionaal Archief Nijmegen foto’s van de wederopbouw van de kerk in de periode 1947-1969.