Clerinx-orgel

Boven de ingang van de noorderkapel staat sinds 1968 een orgel van de Belgische orgelmaker Arnold Clerinx (1816–1898). Het dateert uit 1848 en werd gebouwd voor een kerk in Beverst (België). De kast, het mechaniek en de frontpijpen stammen van het originele instrument. De rest is aangevuld door orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen, die het orgel in 1988 restaureerde.

Opvallend zijn de engel met de gitaar en de beide vlampotten: deze versieringen verlevendigen het nogal sobere orgel enigszins. Het instrument heeft twee manualen en een aangehangen pedaal. Het bezit in totaal elf stemmen, zoals blijkt uit de navolgende opgave van de dispositie.

Zie ook: