Beschermheilige van Nijmegen

Al eeuwenlang is Sint Stephanus de beschermheilige van Nijmegen. In de naar hem genoemde Stevenskerk werden veel relieken als kostbare schatten bewaard in prachtige houders en kostbare schrijnen. De alle dierbaarste reliek was een deel van de arm van Sint Stephanus. De reliek verdween spoorloos na de inname van de stad door prins Maurits in 1591. Op tweede kerstdag, 26 december, wordt de sterfdag van Sint Stephanus herdacht.
 

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis meer over Sint Stephanus
Noviomagus informatie over Sint Stephanus en de Stevenskerk