Het Königorgel is gerestaureerd (eerste fase)

17-06-2019


Foto: Jurjen de Vries

Het afgelopen half jaar heeft het Königorgel in de steigers gestaan. 
Na bijna 50 jaar - na de naoorlogse restauratie van 1949 tot 1969 - was het verfwerk van de orgelkassen sterk vervuild en verouderd. Bovendien waren de in de jaren ’60 vervaardigde panelen van de kas verkeerd bevestigd en sterk gekrompen zodat de kassen er van dichtbij tamelijk haveloos uitzagen. Daarnaast bleken delen van de in 1970 geplaatste register te zijn aangetast door loodcorrosie.

In 2018 is besloten de aangetaste registers en de orgelkassen te laten restaureren en het orgel opnieuw te laten schilderen in de oorspronkelijke kleurstelling. Daartoe werd uitvoerig archief- en kleuronderzoek verricht door Rogér van Dijk en Katherine Kolff. Op basis van deze gegevens is zijn de beschadigde delen van het orgel hersteld door Flentrop Orgelbouw (Zaandam) waarna de orgelkassen opnieuw zijn geschilderd door de firma Wolters-Ovink (Deventer). Uit financiële overwegingen is het opnieuw vergulden vooralsnog achterwege gebleven; de onderlaag hiervoor is al wel aangebracht. De Stichting Stevenskerk is op zoek naar fondsen om het saanbrengen van het bladgoud t bekostigen.

Bekijk hier een filmpje van de afbraak van de steigers, gemaakt door Ger Neijenhuyzen van Nieuws uit Nijmegen: