Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de Stevenskerk

11-06-2019

 
Foto: SJALOT-ontwerp

Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de Stevenskerk

De Stevenskerk is niet alleen het symbool van Nijmegen maar ook één van de grote trekpleisters van de stad. Jaarlijks ontvangt zij ruim 165.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Sinds 1983 beheert het (onbezoldigd) bestuur van de Stichting Stevenskerk dit bijzondere monument, samen met meer dan 90 vrijwilligers en een kleine betaalde staf. Door middel van verhuuropbrengsten, donaties en met minimale structurele subsidie wordt het onderhoud en de exploitatie van de kerk bekostigd.

Stichting Stevenskerk heeft in het kader van haar langetermijnperspectief het Masterplan Stevenskerk 2018 – 2028 opgesteld en hiervoor subsidie aangevraagd. Vorig jaar ontving de stichting 5,5 miljoen euro van het ministerie van OCW, onder de voorwaarde dat de stichting zelf een eigen bijdrage van 2,3 miljoen euro bij elkaar brengt. Forse bedragen, maar daardoor wordt het bestuur in staat gesteld om het bovengenoemde Masterplan te verwezenlijken. De komende jaren zet de stichting alles op alles om de vereiste aanvullende middelen te vinden.

Het stichtingsbestuur wil daarom het huidige bestuur versterken met twee bestuursleden met relevante ervaring in Fondsenwerving en/of Bedrijfskunde/Accountancy.

Wat vragen wij van nieuwe bestuursleden?

  • Een hbo/wo werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met fondsenwerving en/of bedrijfskunde/bedrijfseconomie/accountancy
  • Enthousiasme voor het monument Stevenskerk en de organisatie
  • Ervaring met bestuurswerk (in stichtingsverband)
  • Resultaatgericht
  • Voldoende tijd (circa 12 vergaderingen per jaar)
  • Een relevant netwerk met vermogensfondsen en stichtingen (in Nijmegen en omstreken)

Wat bieden wij de nieuwe bestuursleden?

  • Een enthousiast en hecht samenwerkend bestuur dat werkt vanuit een transparante en open stijl
  • Mogelijkheid tot het bijdragen aan belangrijke verbeteringen aan dit icoon van Nijmegen
  • Het bestuur van Stichting Stevenskerk Nijmegen werkt volgens de Governance Code Cultuur. De zittingstermijn is vier jaar met mogelijkheid tot verlenging van één termijn.
Uw schriftelijke reactie ontvangen wij uiterlijk 15 augustus aanstaande. U kunt deze richten aan de voorzitter, de heer P. Kindt: p.kindt@lbpsight.nl