Onze nieuwe verlichting!

15-03-2019

 

De firma Schekman heeft de afgelopen maanden het grootste deel van onze nieuwe, duurzame verlichting geïnstalleerd en daar een fraaie video-impressie van laten maken.
Overigens is er nog geld nodig om een paar 'specials' aan te lichten, zoals het Königorgel. Wilt u daaraan bijdragen?, klik dan hier.

Bekijk de video hier.