Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de Stevenskerk

17-07-2018

Fotografie: Thea van den Heuvel / DAPh

De Stevenskerk ontvangt jaarlijks meer dan 165.000 bezoekers en is hierdoor een van de grote trekpleisters van de stad. Sinds 1983 wordt dit bijzondere monument beheerd door het (onbezoldigde) bestuur van Stichting Stevenskerk, met ondersteuning van meer dan 90 vrijwilligers en een kleine betaalde staf. Door middel van verhuuropbrengsten, donaties en met minimale structurele subsidie wordt het onderhoud en de exploitatie van de kerk bekostigd.

Onlangs ontving de stichting 5,5 miljoen euro van OCW. Een fors bedrag, waarmee het bestuur een aantal majeure verbeteringen aan het gebouw kan realiseren, waaronder restauratie van daken en vensters en duurzame klimaatbeheersing, maar ook ruimere openstelling en originele programmering. De komende jaren zet de stichting alles op alles om de vereiste aanvullende middelen te vinden.

Per 1 oktober 2018 komen er twee plaatsen in het bestuur vrij. Gezocht wordt naar personen die willen bijdragen aan onze ambities voor de komende jaren.

Wat vragen wij van nieuwe bestuursleden?

  • Enthousiasme voor het monument en de organisatie
  • Ervaring met bestuurswerk (in stichtingsverband)
  • Ervaring met het werken in lange-termijn-projecten
  • Voldoende tijd (circa 12 vergaderingen per jaar)
  • Bij voorkeur kennis van communicatie en/of verandermanagement
  • Bij voorkeur een netwerk in Nijmegen en omstreken

Wat bieden wij de nieuwe bestuursleden?

  • Een enthousiast en hecht samenwerkend bestuur dat werkt vanuit een transparante en open stijl
  • Mogelijkheid tot het bijdragen aan belangrijke verbeteringen aan dit icoon van Nijmegen

Het bestuur van Stichting Stevenskerk Nijmegen werkt volgens de Governance Code Cultuur. De zittingstermijn is vier jaar met mogelijkheid tot verlenging van één termijn. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag vóór 1 september aanstaande. U kunt deze richten aan de voorzitter, 
de heer P. Kindt: p.kindt@lbpsight.nl