Recordaantal bezoekers Stevenskerk in 2016

04-02-2016

Met in totaal ruim 128.000 bezoekers in 2015 – 12.000 meer dan het jaar daarvoor - heeft de Stevenskerk een nieuw record gevestigd! 

Dit is opmerkelijk gezien het feit dat de Stevenskerk weliswaar gewoon toegankelijk was, maar toch het grootste deel van het jaar in de steigers stond.

Het totale aantal bezoekers kan in twee groepen worden verdeeld: de groep die de Stevenskerk als monument komt bezichtigen (denk aan dagjesmensen en toeristen) en daarnaast een tweede groep die specifiek voor een activiteit komt (waaronder bezoekers van concerten, exposities en bijvoorbeeld kerkdiensten). In 2015 bestond de eerste groep bezoekers, mensen die de Stevenskerk komen bezichtigen, uit ruim 91.000 . Dat zijn er 12.000 meer dan in 2014. Het toenemend aantal cruiseschepen, de goedbezochte Open Monumenten-dagen en een aantal gratis te bezoeken exposities hebben zeker bijgedragen aan deze mooie stijging. 

De tweede groep bestond uit 37.000 mensen. Dit zijn de bezoekers van de activiteiten, waaronder concerten, lezingen, culturele manifestaties en herdenkingsbijeenkomsten. In 2014 zijn de aantallen bezoekers van deze evenementen niet bijgehouden, zodat niet bekend is of er sprake is van een stijging of niet. Waarschijnlijk is dat wél het geval, aangezien het aantal activiteiten is toegenomen.

De Stichting Stevenskerk is verheugd over de stijging van het aantal bezoekers, een stijging die vrijwel zonder subsidie is bereikt. De Stichting wordt grotendeels bemenst door vrijwilligers en ontvangt jaarlijks alleen een bescheiden bijdrage van de Rijksoverheid, die uitsluitend bestemd is voor het vaste onderhoud. De Stichting ontvangt verder inkomsten uit verhuur en van donateurs, onder wie de Vrienden van de Stevenskerk en Steveniers.

Bezoekers van de kerk als monument:  91.400
Bezoekers van activiteiten in de kerk    37.000
                                                         ______
Totaal                                               128.400